Medycyna Pracy i obsługa BHP


pacjentka i lekarz w okularach

Szanowni Państwo

informujemy, że sytuacja rynkowa zmusza nas do zmiany cennika usług. Od dnia 01.03.2023 r. opłaty za badania z zakresu medycyny pracy będą obowiązywać wg nowego cennika. Liczymy na zrozumienie.

Preferowany kontakt w sprawie umówienia wizyty na badania z zakresu medycyny pracy lub w celu zawarcia umowy z zakresu medycyny pracy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podpisz umowę:
—>TUTAJ<—

Badania profilaktyczne

Wstępne badania lekarskie, którym podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy , na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Okresowe badania lekarskie, którym podlegają wszyscy pracownicy. Częstotliwość badań zależy od:

 • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy,
 • stanu zdrowia badanego pracownika.

Kontrolne badania lekarskie, którym podlegają pracownicy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

 

Badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych

Badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych przeprowadza się osobom, których rodzaj i charakter wykonywanej pracy wiąże się z możliwością przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

 • Orzeczenie lekarskie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno – epidemiologicznych i zastępuje wcześniej wydawaną tzw. „książeczkę sanepidowską”. Ocena zdolności do wykonania pracy i wydanie orzeczenia w tej sprawie spoczywa na lekarzu prowadzącym badanie. Orzeczenie jest wydawane przez lekarza medycyny pracy, który na podstawie przeprowadzonego w ramach badania sanitarno – epidemiologicznego wywiadu lekarskiego, wyników badań na nosicielstwo oraz badania przedmiotowego dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej.
 • Na podstawie uzyskanych informacji o charakterze klinicznym i epidemiologicznym oraz biorąc pod uwagę charakter podejmowanej lub wykonywanej przez badanego pracy, lekarz podejmuje decyzję odnośnie zdolności do wykonywania prac oraz okresu ważności tego badania lub dalszego postępowania diagnostycznego w postaci badań dodatkowych.

Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

Informacja dla pacjenta

Wymagane dokumenty:

 • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, poprawnie uzupełnione
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala) – dotyczy badania kontrolnego.

Inne wymagania

 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym, bądź w przypadku zajmowanego stanowiska kierowniczego, a wizyta odbywa się do godziny 10.00.
 • wyniki badań z sanepidu bądź książeczkę zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych z wpisanymi wynikami badań, w przypadku skierowania na badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.

Materiały do pobrania:

Umowa – całość w 1 pliku

(Umowa, Załącznik nr.1, Załącznik nr.2, Skierowanie na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, Umowa powierzenia przetwrzania danych osobowych (propozycja Ars-Medica)

Umowa medycyna pracy – SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE

Umowa medycyna pracy – SKIEROWANIE NA BADANIE DO CELÓW SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNYCH

Nasi Lekarze:

 • lek. med. Barbara Nalepa – Czaja
 • lek. med. Krystyna Chodacka
 • lek. med. Marcin Panek

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24, poz. 141, Dz. U. 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 125, poz. 131, tj. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1184))
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 Nr 69, poz. 332 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U, 2015 poz. 457)