Poradnia neurochirurgiczna


neurochirurg w czepku i maseczce

Neurochirurg to lekarz specjalista, który rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób o dużym znaczeniu społecznym, jak drgawki i padaczka, dziecięce porażenie mózgowe, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby metaboliczne, upośledzenie umysłowe.

Neurochirurg zajmuje się diagnozowaniem chorób, a także opracowywaniem sposobu ich leczenia. Często zleca on konieczność wykonania badań laboratoryjnych, które pomagają rozpoznać problem i opracować kolejne kroki. Lekarz może wykonać badania także samodzielnie. Mowa tu o typowych testach neurologicznych, które pozwalają ocenić sposób odruchów oraz koordynację ruchową danego pacjenta. Neurochirurg ma uprawnienia i wiedzę niezbędną do wykonywania operacji i zabiegów w zakresie układu nerwowego, w przeciwieństwie do neurologa. Ten drugi specjalista może bowiem zajmować się jedynie leczeniem nieinwazyjnym, czyli farmakoterapią.

 

Nasi Lekarze:

  • dr n. med. Kamila Woźniak – Dąbrowska