Badania USG


prześwietlenie klatki piersiowej

Radiologia – jest to dziedzina medycyny, jak również samodzielna specjalizacja lekarska zajmująca się przedstawianiem, obrazowaniem wnętrza ciała człowieka. Do obrazowania wykorzystuje się promieniowanie rentgenowskie (tradycyjny Rtg, tomografia komputerowa, angiografia); pole magnetyczne (MRI) oraz ultradźwięki (ultrasonografia – USG). Diagnostyka za pomocą obrazowania radiologicznego jest obecnie podstawową formą diagnozowania chorego na każdym etapie leczenia.

Otrzymany w wyniku przeprowadzonego badania obraz poddawany jest interpretacji radiologa. Dzięki temu powstaje dokładny opis zdjęcia wraz ze wszystkimi uwagami i spostrzeżeniami lekarza.

Ultrasonografia – USG – wykorzystuje zjawisko rozchodzenia, rozpraszania i odbijania się fal ultradźwiękowych na granicy ośrodków. Badanie to wykorzystuje się do określenia rozmiarów, lokalizacji i głębokości położenia narządu, zmiany względem powierzchni ciała.

W naszej przychodni wykonujemy USG wielu narządów, np. tarczycy, piersi, jamy brzusznej itp.

Nasi Lekarze:

  • lek. med. Dorota Wolnik – Kołacz

 

Co obejmuje radiologia?

Prawidłowo przeprowadzone badania to nie tylko odpowiednie przygotowanie pacjenta i właściwa obsługa aparatury radiologicznej. Obraz musi zostać opisany i zinterpretowany przez radiologa. Dopiero na tej podstawie można postawić odpowiednią diagnozę.

Radiologia to m.in. badanie RTG oraz USG. RTG wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Samo badanie jest krótkie i całkowicie bezbolesne. Najczęściej stosuje się je do oceny zmian powstałych w klatce piersiowej i w układzie kostnym. Przydaje się ono m.in. w poradni ortopedycznej.

Natomiast badanie USG wykorzystuje fale ultradźwiękowe i również jest całkowicie bezbolesne. Wykorzystuje się je do sprawdzania narządów, ich pomiaru, oceny głębokości położenia oraz czynności.

Lekarz radiolog czuwa nad prawidłowym wykonaniem każdego badania. Nienależycie przeprowadzone USG lub RTG mogą spowodować, że radiolog nie będzie mógł wykonać prawidłowej interpretacji wyników. Dlatego konieczne jest jego pełne zaangażowanie.